Význam antikorozní ohrany

 

Převážná většina ušlechtilých materiálů používaná při výrobě vozidel, dopravní techniky konstrukcí a strojírenských výrobků všeobecně má z procesu výroby v sobě určitou energetickou „napjatost“, kterou se přirozené procesy (koroze) snaží uvést do původního stavu. Dále vlivem nerovnoměrného složení, různého elektrochemického potenciálu jednotlivých materiálů resp. i částí jejich struktury (krystaly) a vlivu prostředí ( vzdušná vlhkost a „kyselost“, voda, chemikálie užívané pro údržbu komunikací atd.) dochází ke korozi kovů, tak jak ji známe například u oceli, kde probíhá plošně na povrchu výrobku, ale i například hloubkově po hranicích krystalů (důlková koroze).
Obdobně velmi intenzivně korodují i barevné kovy (hliník a jeho slitiny). Navíc veškeré konstrukční spoje (svarové, nýtové, šroubové atd. spojují materiály s různým elektrochemickým potenciálem a tím se proces koroze v uvedených místech významně urychluje.

Zabraňte jako uživatelé škodám, které vám jinak neodkladně vznikají, kdy jste drahý výrobek uvedli do provozu.
Nabízíme vám ucelený „program“ řešení problematiky antikorozní ochrany. Širokou škálu se speciálním určením dle požadavků, různé možnosti aplikační techniky,poradenství,kontrolu podvozku a servis.

Význam antikorozní ohrany

Význam antikorozní ohrany

Význam antikorozní ohrany