Koroze není vymícena

Většina firem v poslední době neváhá využít skrytých reklam formou článků v odborných časopisech,  na internetu, apod. I zkušený čtenář mnohdy nerozluští zda-li, jde o  komerční sdělení, článek bez podpisu autora nebo je to opravdu čisté  „PÍÁRKO“. My jsme se vydali zcela opačnou cestou a soustředili se především na svojí profesi. I proto reportéři vyhledávají přímo nás a využívají našich zkušeností i zapálení pro  tématiku antikoroze podvozků a nezřídka jsem já a náš kolektiv poradcem při přípravě různých článků. Naše zkušenosti a nefalšovaný zájem o danou věc je podle  nás největší předpoklad k tomu, že odborníci (např. Svět Motorů, firmy zabývající se přestavbami, restaurátoři veteránů atd.) přímo vyhledávají nás. I z toho popudu jsme radili redaktorům Světa Motoru při přípravě článku, poskytli  naše „know how“ a dokumentaci k reportáži  o korozi a antikorozi automobilů u nás.

Přeji milé počtení a především rozšíření si obzorů v dané tématice.

V. Trendl a kolektiv Autoklempirstvi.cz

V. Trendl a kolektiv Autoklempirstvi.cz