Slovníček pojmů

Všechny obory mají své specifické výrazy a pojmenování. Rovněž problematika antikoroze používá několik odborných termínů a pro Vaši snadnou orientaci Vám předkládáme výčet těch nejčastějších.

  • PENETRACE - pronikání materiálů
  • TIXOTROPNÍ - nestékavý nátěr, též vlastnost některých látek přecházet za nezměněné teploty z pevného stavu do kapalného a zpět
  • BITUMEN - živice neboli bitumen je souhrnné označení pro organické kapaliny, které jsou vysoce viskózní, černé barvy a zcela rozpustné v sirouhlíku; asfalt a dehet jsou nejčastější formy živic
  • ABRAZE - obrušování
  • KOROZE - rozrušení materiálů

Autoservis Trendl