Nanášení a technika antikorozní ohrany

Všeobecně jsou požadavky na přípravu ploch a průběh nanášení podstatně nižší než u nátěrových systémů a přesto dávají v mnoha případech i lepší výsledky. Prvotní je nanášení antikorozních přípravků stříkáním. Běžně se však užívá i natírání válečkování, máčení atd. Přípravky jsou silně tixotropní – po aplikaci mají sníženou stékavost, což se výrazně projeví u přípravků pro podvozky vozidel. Mastnota ani například „pevná rez“ z předchozího provozu ošetření nevadí.

Požadavkem pro kvalitní ochranu výrobku je dobré rozprášení antikorozního přípravku a tedy rovnoměrné a úplné pokrytí ošetřovaných ploch. Tím vznikne spojitý ochranný film s „konstantní“ silou. To je zajištěno kvalitní aplikační technikou.

Nanášení a technika antikorozní ohrany

Nanášení a technika antikorozní ohrany

Nanášení a technika antikorozní ohrany